Paper Mario/Entwickler

Aus MarioWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Nordamerikanische Version

Chief Director Game Design

 • Ryota Kawade

Director

 • Toshitaka Muramatsu
 • Takahiro Ohgi
 • Hironobu Suzuki

Script Writers

 • Kumiko Takeda
 • Kaori Aoki

Art Director Character Design

 • Naohiko Aoyama

Graphic Designers

 • Chie Kawabe
 • Hitomi Nakano
 • Tokuko Hirose
 • Takeshi Ando
 • Shigeyuki Asa
 • Sachio Kurita
 • Kiyoshi Mizuki
 • Jun Takamura
 • Shinko Konishi
 • Michiko Ishida
 • Rumiko Matsumoto
 • Misa Nagai
 • Gou Matsuda
 • Takahiko Shimada
 • Hiroko Watanabe

Chief Programmer

 • Kenji Nakajima

Main Programmer

 • Kaoru Kita

Programmers

 • Mitsuru Matsumoto
 • Junya Kadono
 • Tadao Nakayama
 • Makoto Katayama
 • Motomu Chikaraishi
 • Masato Furukawa
 • Kazuhiro Tamura
 • Osamu Yamauchi
 • Kenji Matsumoto

Music Composer

 • Yuka Tujiyoko

Sound Effects Sound Programmer

 • Kenichi Nishimaki

Sound Support

 • Taishi Senda

Mario & Yoshi Original Music Composer

Illstration Support

 • Yoichi Kotabe

English Screen Text Writer

 • Nate Bihldorff

NOA Localization Manager

 • Leslie Swan

NOA Localisation Support

 • Bill Trinen
 • Michelle Powers
 • Tim O'Leary
 • Shari Brown
 • Andy Hartpence
 • John Gower

NOA Product Testing Department

 • Michael Kelbauch
 • Jim Holdeman
 • Kiyohiko Ando
 • NOA Testing Team

Translation Manager

 • Hiro Yamada

Techinical Support

 • Hiroyasu Sasano
 • Shingo Okamoto
 • Toshio Sengoku
 • Tatsuya Matsumoto
 • Genju Kubota

Special Thanks to

 • Makoto Kano
 • Atsuhi Tejuma
 • Keizo Kato
 • Hironobu Kakui
 • Shinya Takahashi
 • Tsuyoshi Takahashi
 • Kozo Ikuno
 • Yusuke Kitanishi
 • Yuki Tsuji
 • Masanobu Matsunaga
 • Kenji Yamada
 • Yumi Nagai
 • Makiki Asada
 • Takanori Hino
 • Ryuichiro Koguchi
 • Jun Ikeda
 • Takamasa Takeshige
 • Aya Kitanishi
 • Super Mario Club
 • Minoru Arakawa
 • Mike Fukuda
 • Jeff Miller

Project Manager

 • Toshiyuki Nakamura

Progress Managers

 • Kimiyoshi Fukui
 • Ryouichi Kitanishi

Supervisor

Producers

Excutive Producer

 • Hiroshi Yamauchi