Paper Mario: Die Legende vom Äonentor/Entwickler

Aus MarioWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche


Nordamerikanische Version

Chief Director

 • Ryota Kawade

Assistant Directors

 • Kaoru Kita
 • Tomaoki Fukuda
 • Toshiyuki Nagahara

Script Director

 • Hironobu Suzuki

Script

 • Misao Fukuda

Art Director

 • Chie Kawabe

Character Design Chief

 • Hiroyuki Hayashi

Main Character Design

 • Masayo Shiraogawa

Character Design

 • Shigeyuki Asa
 • Sachio Kurtia
 • Kazue Miyahara

Map Design

 • Hitomi Nakano
 • Tokuko Hirose
 • Akiko Takato
 • Mitsunori Yoshida
 • Shinichi Yano

2-D Design

 • Ayako Tazoe

Paper Effect Design

 • Yoshinobu Dejima

Main Programming

 • Tadao Nakayama

Programming

 • Mitsuru Matsumoto
 • Jun'ya Kadono

Event Programming

 • Matomu Chikaraishi
 • Koichi Kishi
 • Yusuke Shibata
 • Makoto Katayama

Battle Programming

 • Kazuhiro Tamura
 • Yusuke Murakami

Music

 • Yoshito Hirano
 • Yuka Tsujiyoko

Sound Effects

 • Saki Haruyama
 • Kenichi Nishimaki
 • Masanobu Matsunaga

Mario Series Theme Music

Voice

North American Localization

 • Rich Amtower
 • Nate Bihldorff
 • Thomas Connery
 • Scott Richey
 • Bill Trinen
 • Erik Peterson

Localization Support

 • Mika Kurosawp
 • Norihide Sasaki

Localization Management

 • Jeff Miller
 • Leslie Swan

Special Thanks

 • Naohiko Aoyama
 • Toshitaka Muramatsu
 • Makoto Shimojo
 • Ryo Hirata
 • Masaru Nishimura
 • Haruka Katau
 • Hisashi Takizaki

Supervisor (Characters)

 • Yoichi Kotabe
 • Takashi Tezuka
 • Masanori Sato
 • Shigehisa Nakaue

Techincal Support

 • Hironobu Kakui
 • Yoshito Yasuda
 • Toru Inage

Debug

Coordination

 • Jim Holdeman
 • David Santiago
 • Kenshiro Ueda

Supervisor

 • Kensuke Tanabe

Project Management

 • Kenji Miki
 • Toshiyuki Nakamura
 • Kenji Nakajima
 • Kenji Lmai

Producers

 • Shigeru Miyamoto
 • Ryoichi Kitanishi

Executive Producer